Polityka ochrony prywatności

I. Polityka ochrony prywatności

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem danych osobowych Klientów jest Wojciech Orski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Wojciech Orski Firma Handlowa Mobilen, ul. Tadeusza Wyrwy-Furgalskiego 21, lok. 1, 30-217 Kraków, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nr NIP: 6751331663, nr REGON: 120269870 (dalej zwany Mobilen).

RODO to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). RODO określa zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników, które stosuje Mobilen.

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w następującym zakresie:

a. adres e-mail będzie przetwarzane na podstawie zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) w celu marketingowym polegającym na okresowym przesyłaniu na adres e-mail Użytkownika informacji o ofertach i promocjach towarów i usług Sklepu (newsletter), a podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do przesyłania wspomnianych informacji; dane będą przetwarzane w tym celu do momentu cofnięcia udzielonej zgody,

b. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail – będą przetwarzane na podstawie zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) w celu marketingowym polegającym na przesyłaniu na adres e-mail oraz numer telefonu Użytkownika reklam oraz informacji o ofertach i promocjach towarów i usług Sklepu, na bezpośrednim kontakcie telefonicznym w celu przedstawienia ofert, reklam i promocji, a podanie danych jest dobrowolne i nie jest niezbędne dla zawarcia i wykonania umów z Mobilen, a dane będą przetwarzane w tym celu do momentu cofnięcia udzielonej zgody,

c. imię i adres mailowy Użytkownika będą przetwarzane dla podjęcia czynności przed zawarciem umowy z Użytkownikiem, na żądanie użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), celem skontaktowania się z Użytkownikiem poprzez formularz czatu internetowego (Livechat); dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem lecz nie dłuższy niż 1 miesiąc od ich pozyskania,

Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i prawo przenoszenia danych.

Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeżeli podstawą przetwarzania danych Użytkownika jest wyrażona zgoda, Użytkownik może w każdym czasie cofnąć zgodę, co nie będzie miało jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

GROMADZENIE DANYCH OSOBOWYCH:

Serwis www.emobilen.pl realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje, zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”) oraz gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Ogicom Spider Sp. z o.o. S.K.A., funkcjonującego pod adresem www.ogicom.pl.