Wycena

DANE KONTAKTOWE

Imię i nazwisko (wymagane)

Nazwa firmy (opcjonalnie)

Telefon komórkowy (wymagane) (np. 48 501 234 567)
kierunkowy nr

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości (opcjonalnie)

DANE TECHNICZNE

Miejscowość początkowa (wymagane)

Data odjazdu (wymagane)

Miejscowość docelowa (wymagane)

Data powrotu (wymagane)

Liczba pasażerów (wymagane)

OPCJE DODATKOWE

Jeśli jesteś zainteresowany którąkolwiek z poniższych opcji, prosimy zaznaczyć kratkę (opcjonalnie)

Zgodnie z ustawą Ustawa prawo o ruchu drogowym, art. 57. przez młodzież rozumie się: Pojazd przewożący zorganizowaną grupę dzieci lub młodzieży w wieku do 18 lat oznacza się z przodu i z tyłu kwadratowymi tablicami barwy żółtej z symbolem dzieci barwy czarnej. W warunkach niedostatecznej widoczności tablice powinny być oświetlone, chyba że są wykonane z materiału odblaskowego. Kierujący tym pojazdem jest obowiązany włączyć światła awaryjne podczas wsiadania lub wysiadania dzieci lub młodzieży.

Liczba dzieci lub młodzieży (wymagane)

Zasady przetwarzania Państwa danych osobowych określa polityka prywatności.